Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
w Rybniku

Historia

Historia

Cel powstania nowej parafii:

Na większą chwałę Boga i jego Matki oraz pożytek ludu Bożego. Dla większej skuteczności pracy duszpasterskiej, dla większych możliwości dotarcia do indywidualnego parafianina (parafia św. Jadwigi jest obecnie największą parafią diecezji katowickiej), wotum wdzięczności mieszkańców Rybnika i pielgrzymów rybnickich za dar Pieszej Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę (tradycja przeszło 60 lat pielgrzymek, najliczniejsza i jedna z najstarszych pielgrzymek w diecezji katowickiej).

Spotkanie z Prezydentem Rybnika Panem Józefem Makoszem w sprawie możliwości pozyskania ziemi pod budowę kościoła na Osiedlu Chabrowa.

Spotkanie z Prezydentem Rybnika Panem Adamem Fudalim w sprawie możliwości pozyskania ziemi pod budowę kościoła na Osiedlu Chabrowa.

Pismo do Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące przyznania miejsca pod budowę kościoła.

Odpowiedź miasta z propozycją terenów możliwych do przeznaczenia pod budowę kościoła.

Dekret Księdza Arcybiskupa powierzający ks. Markowi Bernackiemu budowę nowego kościoła na terenie Parafii Św. Jadwigi Śl. w Rybniku.

Jasna Góra – ks. Arcybiskup Damian Zimoń wyraża zgodę, by nowy kościół był pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

Spotkania z prywatnymi właścicielami działek w celu ich nabycia i przeznaczenia pod budowę kościoła.

Pismo ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia do ks. Marka Bernackiego z prośbą o zintensyfikowanie starań związanych z przejęciem gruntu pod budowę nowego kościoła.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnika w sprawie zakupu ziemi pod budowę kościoła od Spółdzielni Mieszkaniowej w Rybniku.

E-mail do kl. Łukasza Darowskiego SDS – syna Pani Urszuli Darowskiej, właścicielki ziemi z pytaniem o możliwości zakupu ziemi pod budowę kościoła.

Odpowiedź kl. Łukasza. Przekazanie namiarów – adresu i numeru telefonu – do Pani Urszuli.

Informacja od kl. Łukasza. „Rozmawiałem wczoraj z mamą i jest nastawiona pozytywnie do tej inicjatywy”.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnika w sprawie zakupu ziemi pod budowę kościoła od Spółdzielni Mieszkaniowej. Propozycja wyceny ziemi przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Rozmowa telefoniczna z Panią Urszulą. Jest zgoda na przekazanie ziemi pod budowę kościoła!

E-mail do Pani Urszuli Darowskiej, właścicielki ziemi. E-mail opisujący krótko dotychczasowe starania o pozyskanie ziemi.

E-mail ze Stanów Zjednoczonych, pierwsze ustalenia dotyczące sposobu przekazania ziemi.

Korespondencja e-mailowa.

Spotkanie w firmie PROSTEF z kierownictwem i panią architekt w sprawie projektu kościoła na Osiedlu Chabrowa.

Dziś Pani Adelajda Wawrzyńczyk, siostra Pani Urszuli Darowskiej przyniosła na piśmie tzw. pełnomocnictwo Apostilla potrzebne do podpisania umowy darowizny.

Spotkanie robocze z notariuszem Panem Piotrem Płaczko.

Podpisanie na probostwie Parafii Św. Jadwigi Śl. w Rybniku aktu notarialnego – darowizna ziemi pod budowę nowego kościoła.

Postanowienie ks. Arcybiskupa Damian Zimonia o ustanowieniu parafii patronackich dla budującego się kościoła na terenie Parafii Św. Jadwigi Śl. w Rybniku na Osiedlu Chabrowa.

Spotkanie Komisji Sztuki Sakralnej w celu zatwierdzenia projektu kościoła. Spotkanie zakończone odrzuceniem projektu.

Poświęcenie ziemi przy ul. Raciborskiej pod budowę kościoła i poświęcenie krzyża. W uroczystości uczestniczy ks. Arcybiskup Damian Zimoń.

Spotkanie Komisji Sztuki Sakralnej w Katowicach w celu zatwierdzenia drugiego projektu kościoła.

Pismo ks. Arcybiskupa zatwierdzające pozytywnie projekt budowy kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku.

Prace na uzgodnieniami i projektami branżowymi.

Ks. Marek Bernacki po raz pierwszy dokonuje w Parafii Św. Jadwigi Śl. prezentacji projektu nowego kościoła i makiety kościoła.

Dokumentacja dotycząca projektu budowy kościoła z uzgodnieniami i projektami szczegółowymi oddana do Urzędu Miasta w Rybniku, w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy kościoła.

Zgoda miasta na rozpoczęcie budowy.

Spotkanie z firmą budowlaną w celu omówienia harmonogramu prac przy budowie kościoła.

Firma budowlana rozpoczyna prace na terenie budowy kościoła.

Nabożeństwo Majowe i poświęcenie Kapliczki.

Prace ziemne i zbrojeniowe nad fundamentami kościoła oraz nad budynkiem probostwa i domu parafialnego.

Boże Ciało.

Wznoszą się mury probostwa i domu parafialnego, zalewanie stropu i zbrojenie fundamentów kościoła.

Uroczystość wmurowania w fundament kościoła, cegiełek darczyńców.

Wmurowanie cegiełek.

Zakończenie prac nad fundamentami kościoła.

Prace porządkowe – krótka przerwa techniczna na placu budowy.

Kontynuacja prac budowlanych – wznoszenie piętra budynku probostwa i domu parafialnego.

Strop i zbrojenie dachu nad częścią parafialną.

Przerwa zimowa w pracach budowlanych. Trwa jednak nieprzerwanie akcja duszpasterska – głoszenie kazań w wybranych parafiach i zbiórka materialna na budowę kościoła. Akcje prowadzi ks. budowniczy Marek Bernacki.

Spotkanie z instalatorem – sporządzanie planu instalacji wewnątrz budynku. Rozpoczęcie prac instalacyjnych.

Po zimowej przerwie prace ruszają ponownie. Wykańczanie dachu – więźba drewniana + płyty i papa, kominy, ścianki działowe wewnątrz budynku.

Nabożeństwo majowe z poświeceniem kapliczki Matki Bożej z Lourdes.

Nowenna przed poświęceniem kaplicy i erygowaniem parafii.

Procesja z parafii św. Jadwigi do pafarii Matki Bożej Częstochowskiej z obrazem Patronki.

Ks. Abp Wiktor Skworc dokonuje poświęcenia kaplicy i zaplecza parafialnego. Erygowanie Parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

Pierwsza Barbórka w kaplicy – górnicy ofiarowują ornaty.

Pierwsze Boże Narodzenie w parafii.

Na placu budowy stanęła żywa choinka oświetlona lampkami ledowymi. Widoczna zwłaszcza z okien wieżowców na Chabrowej – jak się później okazało jedna z największych atrakcji zimowych na placu budowy. Choinka na placu budowy.

Pierwsze Triduum Paschalne.

I Komunia Święta – 20 dzieci naszej parafii po raz pierwszy przyjmuje Pana Jezusa.

Pierwsza uroczystość Bożego Ciała w parafii (osiedle Chabrowa).

Odpust Parafialny oraz I Biesiada Parafialna.

Ks. proboszcz Marek Bernacki poświęcił sztandar ufundowany przed górników parafii.

Poświęcenie chorągwi Róż Różańcowych.

Triduum Paschalne.

Budowa kościoła – ukończone prace w najniższym punkcie, mury na wys. 14m.

I Komunia Święta – 23 dzieci naszej parafii po raz pierwszy przyjmuje Pana Jezusa.

Odpust Parafialny i II Biesiada Parafialna.

Ukończenie kolejnego etapu zagospodarowania terenu wokół budującego się kościoła – położono chodnik i posadzono 26 świerków.

Barbórka w naszej parafii oraz I Biesiada Barbórkowa.

Następny etap budowy kościoła – montaż konstrukcji dachowej.

Pokrycie dwóch górnych ścian klinkierem, położenie więźby dachowej oraz papy nad prezbiterium.

Montaż stolarki okiennej w kościele.

Położenie blachy na nawie głównej kościoła oraz prace na dzwonnicy.

Umocowanie metalowego krzyża na wieży Kościoła.

Zawieszenie dzwonów na dzwonnicy w kościele.

Montaż instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w kościele.

Kolejne prace przy budowie kościoła – położenie tynków wewnątrz kościoła, instalacja centralnego ogrzewania oraz montaż drzwi wewnętrznych.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, siedziba: Rybnik, ul. Pilarczyka 5.